Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web me88-casino-vn.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, thông tin, nội dung, hình ảnh, logo và tất cả các tài sản trên trang web me88-casino-vn.click được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tái sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ tài sản nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web me88-casino-vn.click cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

2. Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web me88-casino-vn.click, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin liên lạc khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích liên lạc và cung cấp dịch vụ.

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.